کانون متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی تشکلی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که  اختصاراً  کانون متخصصین نامیده می‌شود.

 

 

 

 

کانون متخصصین دارای اهداف زیر می‌باشد:

 

کانون متخصصین با هدف سازماندهی به امورات صنفی، تخصصی و آموزشی متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی کشور، فعالیت‌های ذیل را دنبال می‌کند:

 

  1. ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره به دولت و کلیه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت هواپیمایی درجهت رشد و بالندگی صنعت هواپیمایی کشور بر اساس قانون سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن).

  2. ایجاد ارتباط و هماهنگی تنگاتنگ با سازمان هواپیمایی کشوری ، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی جهت انتقال و تبادل تکنولوژی هواپیمایی بین متخصصین و کارشناسان مهندسی و تعمیرات هواپیمایی.

  3. فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت شرکت اعضاء در مجامع عمومی، کنگره‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی مرتبط با صنعت هوایی و ارائه مقالات علمی.

  4.  بررسی، پیگیری و  رسیدگی به وضعیت اقتصادی، رفاهی و صنفی اعضاء و تلاش درجهت رفع مشکلات و حمایت از متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی.

  5. هرگونه فعالیت، خدمت و اقدامی که در ارتباط با اهداف فوق و در راستای منافع خاص صنف متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی می‌باشد.

  6. ایجاد بانک اطلاعاتی نیروهای متخصص مهندسی و تعمیرات هواپیمایی و ارائه اطلاعات به شرکت‌های متقاضی.