رویداد معرفی نیازهای فناورانه تعمیر ونگهداری هواپیما


  • 1155 روز پیش

همراه با:

برگزاری نشست های B2B

کارگاه آشنایی با فرآیند دریافت استاندارد هوایی PART21

نمایشگاه محصولات و خدمات مورد نیاز مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما (MRO)

اعلام نیازهای  فناوارنه در حوزه های تعمیر و نگهداری ,TEST-CELL و TESTER

دیدار با مدیران و کارشناسان فنیصنعت هوایی کشور

آشنایی با خدمات و حمایت های صندوق نوآوری وشکوفایی