بیانیه کانون متخصصین مهندسی و تعمیرات پیرامون سانحه هواپیمای B737 اوکراین


  • 861 روز پیش

بدینوسیله کانون متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی با ابراز تسلیت به خانواده های داغدیده ی حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۳۷شرکت هواپیمایی اوکراین ، تاسف عمیق خود را نسبت به اظهار نظرات غیر کارشناسی مسئولین هوانوردی قبل از  بررسی دقیق سانحه اعلام‌ میدارد و بر این باور هست که متولی اصلی صنعت حمل و نقل هوایی کشور میبایست  در ابتدابر اساس قوانین بین المللی و پیروی از دستورالعملها نسبت به بررسی سوانح اقدام کرده و از اظهارات جنجالی که منجر به سواستفاده و بی اعتمادی به متخصصین هوانوردی گردد ،پرهیز کنند.
لذا با توجه به موارد گذشته و سانحه دلخراش اخیر از ریاست محترم ‌جمهوری ،مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی درخواست میگردد نسبت به بازنگری در قوانین جاری  سازمان هواپیمایی کشور نسبت به تشکیل کمیته ی مستقل بررسی سوانح هوایی کشور اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

هیات مدیره کانون متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی