کارزارمتخصصین مهندسی وتعمیرات "هما"


  • 162 روز پیش

کارزار درخواست افزایش حق جذب کارکنان شرکت هواپیمایی ج.ا "هما" با بیش  از 1200 امضا از طرف کانون متخصصین مهندسی وتعمیرات هواپیمای به هیات محترم دولت , مجلس محترم شورای اسلامی و وزارت راه وشهرسازی ارسال گردید.