قسمت پایانی مصاحبه مجله ترابران با دبیر کانون متخصصین مهندسی وتعمیرات هواپیمایی


  • 184 روز پیش