دعوت به عضویت متخصصین مهندسی وتعمیرات هواپیمایی


  • 283 روز پیش

بدینوسیله از تمامی متخصصین مهندسی وتعمیرات هواپیما دارای مدارک پایه B1 یا B2  که در شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری شاغل میباشند دعوت میشود با عضویت در کانون 

در مجمع عمومی پیش رو حاضر و از حق رای برای انتخاب هیات مدیره جدید برخوردار باشند.

در ضمن از تمامی علاقه مندان به کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسین کانون دعوت بعمل می آید تا با ارائه مدارک لازم آمادگی خود را اعلام نمایند.